Genetika konspektas


GENETIKOS ŽODYNĖLIS


genetics-puppets.gif • Genas-- DNR grandinės dalis, kurioje užkoduota paveldimoji informacija.

 • Chromosoma- ląstelės branduolio struktūra, sudaryta iš baltymų histonų ir DNR , saugo paveldimąją informaciją, dalyvauja ląstelės dalijimesi.

 • Dominuojantis požymis - požymis nustelbiantis kitą alelio poroje esantį požymį.

 • Recesyvinis požymis- alelio poroje nustelbtas požymis.

 • Gameta- lytinė ląstelė, turinti per pus mažesnį chromosomų skaičių ( haploidinį rinkinį).

 • Heterozigotas- organizmas turintis ir dominuojančio ir recesyvinio požymio alelius.

 • Homozigotas - organizmas turintis tik dominuojančio ( arba tik recesyvinio požymio) alelius

 • Alelis - požymių pora, kurios genai išsidėstę homologinėse chromosomose.

 • Fenotipas - pasireiškę organizmo požymiai.

 • Genotipas - organizmo genų rinkinys.

 • Analizuojamasis kryžminimas -vykdomas, norint nustatyti ar ar dominuojantį fenotipą turintis organizmas yra heterozigotas, ar homozigotas.

 • Nepilnas dominaviomas - kai dominuojantis požymis nepilnai dominuoja recesyvinio požymio atžvilgiu.

 • Kodominavimas - kai heterozigotinis organizmas įgyja naują fenotipą, nebūdingą nei dominuojantį, nei recesyvinį požymį turintiems organizmams.


Milda 11 A klasėchromosome.gif